Kam Market

Address : bul.Aleksandar Makedonski b.b. Radovish
Hours: MON-SAT: 7:30AM–10PM ; SUN: 7:30AM–6PM
Phone: +389 71 341 256